งานรับน้องสานสัมพันธ์ D.B.A. 2022

by western

สานสัมพันธ์ D.B.A. 2022

รุุ่นพี่ D.B.A. และชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมจัดงานรับน้อง 2022 สานสัมพันธ์ D.B.A. บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความชื่นบาน โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นพดลร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับศิษย์ใหม่ 65

You may also like

Leave a Comment