มอบชุดกาแฟจำนวน 100 ชุด แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ

by western

ดร.สุวิมล หวังกิจ เป็นตัวแทนของชมรมศิษย์เก่า DBA มอบชุดกาแฟของ Supper Ware จำนวน 100 ชุด แก่บัณฑิตวิทยาลัย Western U. ท่านคณบดีและคณาจารย์ขอขอบคุณชมรมฯ มา ณ ที่นี้


มอบ ณ วันที่ 27/11/2020

You may also like

Leave a Comment