ผู้นำเมืองรุ่นที่ 5 ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

by western

ดร.เมธา ขำดี (ศิษย์เก่าปริญญาเอก (D.B.A.) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น) และคณะ นำตุ๊กตาคุณช้างจับมือ มอบ รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์และ รศ.นพ.จิระพงษ์ อังคะรา รับมอบเพื่อให้ผู้ป่วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง


ดร.เมธา ขำดี ประธานรุ่นโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่นที่ 5 และคณะ นำตุ๊กตาคุณช้างจับมือ มอบ รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รศ.นพ.จิระพงษ์ อังคะรา รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล รับมอบเพื่อมอบให้ผู้ป่วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง จำนวน 1,175 ตัว โดยมี ผศ.นพ. อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล เพื่อนร่วมรุ่น ร่วมด้วย ณ อาคารพัชรกิติยาภา วชิรพยาบาล

You may also like

Leave a Comment