DBA Western

ชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ยินดีต้อนรับท่านคณาจารย์, เพื่อน ๆ, รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม..

แจ้งข่าวสารกิจกรรมและการอบรม

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมชมรมฯ

เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความรัก ความเป็นเพื่อนของรุ่นพี่ และเพื่อนรุ่นน้อง ที่ส่งต่อกันมาเป็นรุ่น ๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเชื่อมความสัมพันธ์กันและกัน

สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์แบบไม่มีที่สิ้นสุด ช่วยเหลือให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยไม่มีเงื่อนไข

ชมรมฯ ร่วมแสดงความยินดีเมื่อจบการศึกษา

เรามีกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ ที่จบการศึกษา DBA

กิจกรรมรับน้อง

พี่ต้อนรับน้อง บรรยากาศแบบอบรุ่นเป็นกันเอง สมัครสมานสามัคคี

พี่บอกน้อง

เป็นบางส่วนของความรู้สึกและสิ่งที่อยากบอกน้อง ๆ ที่มาเรียนและกำลังจะจบการศึกษาปริญญาเอก

Congratulations

ร่วมยินดีกับว่าที่ ดร. DBA ทุกท่าน และขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชมรมด้วยกันค่ะ...

กิจกรรมชมรม

ทางชมรมเราได้มีกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีสำหรับน้อง ๆ ที่จบการศึกษา DBA ในทุก ๆ ปีค่ะ.....

เรียนรู้แบบบูรณาการ นำความรู้สู่สังคม พัฒนาคน พัฒนาประเทศชาติ

การรแลกเปลี่ยนความรู้ และเสริมสร้างองค์ความรู้ ร่วมกัน ระหว่าง คณาจารย์และศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อที่จะมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน

logo2

Contact Info

ชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
E-Mail. : admin@westerndba.com