งานสานสายใยศิษย์เก่า DBA 21/12/2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธค. ที่ผ่านมานี้ ทางชมรมฯ ได้มีการจัดงาน “สานสายใยศิษย์เก่า DBA” ทางชมรมฯ เพื่อนพี่น้องสมาชิก ต้องขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ผศ.อจ. นพดล

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธค. ที่ผ่านมานี้ ทางชมรมฯ ได้มีการจัดงาน "สานสายใยศิษย์เก่า DBA"  ทางชมรมฯ เพื่อนพี่น้องสมาชิก ต้องขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ผศ.อจ.นพดล ที่ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในงาน และขอบคุณพี่น้อง DBA ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข อบอุ่น และสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันในงานสังสรร และได้รับความร่วมมือกันอีกในโอกาสต่อ ๆ ไปครับ..ขอบคุณครับ ดร.เฉลิมชนม์ (พี่ไก่ชน) ประธานชมรม D.B.A WTU. บรรยากาศการสังสรรของชมรม

ชมรม d.b.a ประชุมกรรมการฯ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ ดร.นพพล พันธุ์พานิช รับตำแหน่ง ผศ.

ชมรมนิสิตบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยประธานชมรม อาจารย์ ดร.เฉลิมชนม์ อำพรไพ ประธานชมรมฯ