งานสานสายใยศิษย์เก่า DBA 21/12/2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธค. ที่ผ่านมานี้ ทางชมรมฯ ได้มีการจัดงาน “สานสายใยศิษย์เก่า DBA” ทางชมรมฯ เพื่อนพี่น้องสมาชิก ต้องขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ผศ.อจ. นพดล

ชมรม d.b.a ประชุมกรรมการฯ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ ดร.นพพล พันธุ์พานิช รับตำแหน่ง ผศ.

ชมรมนิสิตบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยประธานชมรม อาจารย์ ดร.เฉลิมชนม์ อำพรไพ ประธานชมรมฯ