แผนที่ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

  • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
  • Telephone: 035-651000

แผนที่ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

  • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • Telephone: 0-2563-5252
  • Fax: 0-2563-5252