Tick tock, tick tock, ... Tick tock, tick tock, ...

ขออภัยในความไม่สะดวก เรากำลังปรับปรุงเว็บไซต์..

เรียนเพื่อน ๆ สมาชิกศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรากำลังดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลและระบบเว็บไซต์ใหม่ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้..และหากท่านต้องการติดต่อเพื่อแจ้งข่าว หรือลงข้อมูลในเว็บไซต์โปรดติดต่อได้ที่ admin@westerndba.com หรือ Tel. 09 7997 3138